REGULAMIN I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ FIRMĘ PRINTMASTA

ZAMÓWIENIA I WYCENY


Zamówienia i zapytania o cenę przyjmujemy wyłącznie drogą mailową. Oferty cenowe przygotowywane są indywidualnie, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za błędy w nich zawarte.

Wszelkie zmiany dot. parametrów zamówienia muszą być przesłane w formie pisemnej. Zmiany wprowadzane po akceptacji zamówienia wykluczają możliwość reklamacji.

Akceptację warunków zamówienia oraz materiałów do druku przyjmujemy wyłącznie drogą mailową.

Prosimy o uważną akceptacje zlecenia i jego warunków, po akceptacji zamówienia nie jest możliwa zmiana któregokolwiek z jego parametrów.

Akceptując zamówienie i materiały do druku klient akceptuje jednocześnie regulamin i warunki świadczenia usług firmy PRINTMASTA.
Zamawiający oświadcza, że do materiałów przekazanych wykonawcy, posiada prawa w zakresie umożliwiającym legalne wykonanie zamówienia przez PRINTMASTA oraz że materiały nie naruszają praw autorskich i są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
PRINTMASTA nie ponosi odpowiedzialności prawnej ani żadnej innej za materiały przekazane przez zamawiającego.

Zleconą pracę zawsze staramy sie wykonać jak najszybciej to możliwe i dotrzymać terminu podanego przy rozpoczęciu zlecenia, jednakże nie gwarantujemy terminów realizacji. PRINTMASTA nie ponosi odpowiedzialności finansowej ani żadnej innej za opóźnienie w realizacji zlecenia.


TRANSPORT I DOSTAWA TOWARU


Towar wysyłamy za pośrednictwem kuriera po otrzymaniu wpłaty na nasze konto bankowe. Nie umożliwiamy odbioru osobistego towaru.

PRINTMASTA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub uszkodzenia spowodowane przez firmę kurierską.

W razie uszkodzenia przesyłki proszę spisać protokół szkody w obecności kuriera i przesłać do nas informację w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej, która rozpatrywana będzie na podstawie regulaminu firmy kurierskiej.


BRAKI W ZAMÓWIENIU


Z uwagi na wieloetapowy proces produkcji zastrzegamy sobie prawo do wystąpienia braków ilościowych

Nakład Dopuszczalne braki

0-100 10 sztuk
101-999 20 sztuk
1000 i powyżej 30 sztuk

W przypadku braku możliwości dorobienia brakujących sztuk, wystawimy fakturę korygującą


REKLAMACJE


Reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej.

Ponowne  wykonanie reklamowanych towarów i usług jest możliwe wyłącznie po uregulowaniu  należności za reklamowany towar.

Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest odesłanie całego zamówienia, na koszt zamawiającego.

Towar powinien być odpowiednio zabezpieczony przed zniszczeniem w czasie transportu.

Reklamacje rozpatrujemy w terminie 14 dni od momentu dostarczenia reklamowanego towaru.

Podstawą rozpatrzenia reklamacji dotyczącej kolorów jest dostarczenie przed rozpoczęciem produkcji profesjonalnie przygotowanego wzoru kolorystycznego (cromalin). Przesyłany plik do akceptacji nie stanowi wzoru kolorystycznego, służy jedynie do akceptacji merytorycznej projektu. Przekazany przez zamawiającego projekt niezgodny ze specyfikacjami firmy PRINTMASTA wyklucza możliwość reklamacji.

Płyty matki (materiały do nagrania) przyjmujemy na płycie CD lub DVD, w takiej formie i na takim nośniku na jakim powinny być powielone. Firma PRINTMASTA nie zajmuje się authoringiem ani w żaden sposób nie ingeruje w materiały do nagrania przesłane na płycie. Drogą elektroniczną materiały do nagrania przyjmujemy wyłącznie w formie obrazu płyty NRG lub ISO z dołączoną sumą kontrolną. 
Materiały do nagrania przekazane w innej formie niż fizycznie na płycie CD lub DVD wykluczają możliwość reklamacji nagrania/tłoczenia.

Nie odpowiadamy za kompatybilność naszych nośników ze sprzętem klienta.

Płyty nagrane samodzielnie przez klienta uważa się za zniszczone i nie podlegające reklamacji.

PRINTMASTA ponosi odpowiedzialność finansową jedynie do oferowanych kosztów zamówienia